Myslivci sedliště

O spolku

V současnosti má náš spolek 21 členů a 15 hostů , kteří obhospodařují 1700 ha lesní a polní honitby.

Náš myslivecký spolek provádí opravy a stavby nových mysliveckých zařízení (zásypy , krmeliště, slaniska, posedy apod.), v zimním období se stará o přikrmování zvěře senem, obilím, kaštany, letninou ,solí a jeřabinami.

V průběhu listopadu a prosince ,naše sdružení pořádá hony na drobnou zvěř a ze zákona povolenou zvěř dravou .Plánovaný odlov zvěře se plní v průběhu celého roku.

vmo

Myslivecké akce

Ples

Zkoušky psů

Myslivecké akce

V obcích spadající pod naší honitbu pořádáme Myslivecký ples-poslední leč , který je oblíben zvěřinovou kuchyní a lákavou tombolou, ochuzeni nebudete ani o pasování nebo myslivecký soud či jiné myslivecké zábavy.

Ples

V červnu po sv. Antonínu se koná v Sedlištích pouť , tudíž i my se snažíme na naší myslivecké chatě vás kulinářsky zaujmout tradičními dobrotami se zvěřiny , smočit hrdlo lahodným mokem . Nejen vaše děti si mohou vyzkoušet svojí mušku v myslivecké střelnici.

Zkoušky psů

Každoročně pořádáme Podzimní zkoušky loveckých psů.

Naše činnosti

Název honitby: Sedliště- Frýdek

Pronajímatel honitby: Honební společenstvo Sedliště- Frýdek

Uživatel honitby: Myslivecký spolek  Sedliště-Frýdek , 73936 Sedliště 282

IČO: 47861631

Obhospodařovaná plocha honitby: cca. 1700  ha